MODELE CLINICE CANTITATIVE ÎN CARDIOLOGIE

Acest program de cercetare, desfăşurat la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, constă în dezvoltarea de modele computerizate care să optimizeze predicţia evoluţiei naturale sau sub tratament a pacienţilor.

Modelele clinice pornesc de la formulări algoritmice ale reprezentărilor mentale, semicantitative, ale fenomenelor fiziopatologice şi farmacodinamice care caracterizează diverse afecţiuni şi care sunt formulate în mod obişnuit de clinicieni. Din acest motiv, sunt numite şi modele clinice.

Modelele clinice au avantajul că sunt de la început relevante pentru practică dar dezavantajul ca pleaca de la o formulare relativ holistică şi în general calitativă sau semicantitatică.

Perfecţionarea modelelor clinice presupune integrarea progresivă a rezultatelor experimentale specifice patologiei respective şi verificarea predicţiilor cantitative în cazuri clinice reale.

Teme Granturi Publicaţii Resurse