TEME DE CERCETARE
Modelare stohastică pentru predicţia clinică
Dezvoltarea de modele populaţionale complexe care pot îmbunătăţi predicţia evenimentelor clinice când sunt aplicate la cazul individual.
Electrocardiografie digitală
Diferenţierea diagnosticelor formulate plecând de la potenţialele ECG de la suprafaţa toracelor a fost relansată prin introducerea prelucrării digitale şi a modelării numerice a genezei acestora.
Predicţia efectului derivaţilor cumarinici prin simulare numerică
Cel puţin jumătate din reacţiile adverse la tratamentul anticoagulant oral pot fi evitate prin îmbunătăţirea predicţiei efefectului schemei de tratament asupra INR. Modelarea numerică a farmacocineticii şi farmacodinamicii anticoagulantelor orale furnizează o metodă de perfecţionare a acestei predicţii cu costuri minime.

Acasă Granturi Publicaţii Resurse